TVstation12年21号「大奥〜誕生[有功・家光篇]」堺雅人

ドラマ「大奥〜誕生[有功・家光篇]」堺雅人さんインタビュー(TVstation12年21号/ダイヤモンド社・フタミ企画)